2016-17 Απόκτηση σήματος Αειφόρου Σχολείου

Έδρα UNESCO ΤΠΕ

στην Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης   
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου

74100 ΡΕΘYΜΝΟ                            

                                                          

   

Γούναρη 21-23,  18531 Πειραιάς

Τηλ. 210 4134960

email: aeiforo@gmail.com

www.aeiforum.eu

 

Σήμα Αειφόρου Σχολείου

Εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Θ  193616/Δ2/30-11-2015

Προς

Μαρία Πασχούδη                                           .                                                                               26-6-2017

Διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών

Αγαπητή Διευθύντρια,

Θέλουμε ως Συντονιστική Επιτροπή του Σήματος Αειφόρου Σχολείου να συγχαρούμε όλη τη σχολική κοινότητα του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, για την εξαίρετη προσπάθεια προσανατολισμού του σχολείου προς την αειφορία.

Υπό το συντονισμό σας, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο τμήμα των μελών της κοινότητας εργάζεται συλλογικά, με σκοπό τη δημιουργία κλίματος συνεργατικότητας και εμπιστοσύνης  μεταξύ μαθητών και καθηγητών για ένα καλύτερο σχολείο.

Θεωρούμε  την ανατροφοδότηση από τα σχολεία που συμμετέχουν ως σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία και αυτού του προγράμματος. Η αμφίδρομη αυτή διαδικασία ελπίζουμε να συμβάλλει στη βελτίωση  του ίδιου του προγράμματος   «Σήμα Αειφόρου Σχολείου» και στην εμπέδωση των αρχών του αειφόρου σχολείου για τα συμμετέχοντα σχολεία.

Έχοντας τα παραπάνω υπόψη, μελετώντας προσεκτικά τα στοιχεία που  υποβάλλατε προς εκτίμηση για την πιστοποίησή σας με το Σήμα Αειφόρου Σχολείου και με διάθεση παροχής θετικής ανατροφοδότησης προς τα σχολεία, σημειώνουμε τα παρακάτω:


 Παιδαγωγικό πεδίο

Παρατηρήσαμε εκτεταμένη και σε βάθος δραστηριότητα στον παιδαγωγικό πεδίο, κάτι που σημαίνει ότι το σχολείο διαθέτει αφοσιωμένους και καινοτόμους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης και μια ηγεσία που υποβοηθά τον παιδαγωγικό αναπροσανατολισμό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε όλους τους δείκτες του πεδίου και ως εκ τούτου πληρούνται όλα τα κριτήρια για το πεδίο αυτό.

Κοινωνικό πεδίο

Και στο πεδίο αυτό παρατηρείται μεγάλη δράση και ευρύτητα κοινωνικών δράσεων, αξιοσημείωτη αφοσίωση στη δημοκρατία μέσα στο σχολείο, πολλές συνεργασίες με εξωσχολικούς φορείς κα. Ως εκ τούτου και στο πεδίο αυτό πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

Περιβαλλοντικό πεδίο

Παρομοίως, όπως και στα άλλα δύο πεδία η δράση του σχολείου σας είναι αξιοσημείωτη και υπερπλήρης.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Σήματος Αειφόρου Σχολείου, αποφασίζει να απονείμει στο 2ο ΓΕΛ Γιαννιτσών την πιστοποίησή του Αειφόρου Σχολείου και ταυτόχρονα την σημαία του Σήματος Αειφόρου  Σχολείου, σημειώνοντας ότι το σχολείο αυτό είχε εξαιρετική δράση σε όλους σχεδόν τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου, οπότε επάξια παίρνει τη σχετική πιστοποίηση.

 

Παρακαλούμε να δεχτείτε και να μεταφέρετε στην σχολική κοινότητα του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών τα θερμά μας συγχαρητήρια. Το πιστοποιητικό και η σημαία θα αποσταλούν τον Σεπτέμβριο.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Για την Συντονιστική Επιτροπή

Δ. Καλαϊτζίδης

Πρόεδρος  Αeiforum, Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Σήματος Αειφόρου Σχολείου

 

Άρθρα ενότητας