2016-17 Νεανική Επιχειρηματικότητα

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας «Νεανική Επιχειρηματικότητα»

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν:

να δοθεί στους μαθητές/τριες η ευκαιρία να εντοπίσουν βιωματικά τις βασικές παραμέτρους που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση μιας επιχείρησης και

να διοικήσουν μια εικονική επιχείρηση λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό YOUNG BUSINESS TALENTS

Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν γνώσεις και ικανότητες σχετικά με:

Τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης

Την έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης μιας επιχείρησης

Τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση

Τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Επίσης, από τις δέκα ομάδες που δημιουργήσαμε για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό

Επτά ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό φτάνοντας μέχρι τον Εθνικό Ημιτελικό

Δύο ομάδες συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό που έγινε στην Αθήνα στις 22-4-2017 (ομάδες: KERAYNOI και THE_ORIGINAL)

ομάδα KERAYNOI κατέλαβε την πρώτη θέση στον Εθνικό Τελικό (22-4-2017) (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Διαγωνισμοί-YoungBusinessTalents)

Η επιτυχία αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας αν λάβουμε υπόψη ότι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 798 ομάδες

 

Add a comment

2016-17 Θέλω-Δημιουργώ-Προσφέρω

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Παρηγορίδου Μέλα ΠΕ06

Πατσαβούδη Ροδή ΠΕ02

Παπάζογλου Μαρία ΠΕ03

Στόχοι του προγράμματος που επιτεύχθηκαν:

Σύνδεση σχολείου κοινωνίας, ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη ζωή και την κοινωνία, ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και οργανωτικών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές/τριες, αφού κατασκεύασαν χειροτεχνήματα, τα διέθεσαν στην Παραμυθούπολη ένταντι συμβολικών ποσών, τα οποία στη συνέχεια προσέφεραν στο χωριό SOS στο Φίλυρο, διοργανώνοντας για το σκοπό αυτό εκπαδευτική επίσκεψη.

Επίσης διοργάνωσαν εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Γιαννιτσών.

Αξιολόγηση του προγράμματος:

Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν από τα ερεθίσματα που δέχτηκαν, απελευθέρωσαν τη δημιουργικότητα τους , ανέλαβαν πρωτοβουλίες και μέσα από την ομαδική εργασία έμαθαν να μοιράζονται ευθύνες και γνώση. έμαθαν να αναλαμβάνουν δράση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και απέκτησαν επαγγελματικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Ενθουσιάστηκαν όχι μόνο από τα αποτελέσματα του προγράμματος αλλά και από τη διαδικασία υλοποίησης. εργάστηκαν με πολύ κέφι, με πάθος και συνεργάστηκαν άψογα. Μόνο ευχάριστα συναισθήματα μοιράστηκαν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Add a comment

2015-16 Νεανική Επιχειρηματικότητα

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν:

  1. να δοθεί στους μαθητές/τριες η ευκαιρία να εντοπίσουν βιωματικά τις βασικές παραμέτρους που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση μιας επιχείρησης και
  1. να διοικήσουν μια εικονική επιχείρηση λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό YOUNG BUSINESS TALENTS

Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν γνώσεις και ικανότητες σχετικά με:

  • Τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης
  • Την έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης μιας επιχείρησης
  • Τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση
  • Τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Επίσης, από τις πέντε ομάδες που δημιουργήσαμε για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό

  • Δύο ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό φτάνοντας μέχρι τον Εθνικό Ημιτελικό
  • Τρεις ομάδες συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό που έγινε στην Αθήνα στις 2-4-2016
  • Μια ομάδα (SPITHES) κατέλαβε την πρώτη θέση στον Εθνικό Τελικό και στον Ευρωπαϊκό Τελικό (30-5-2016) (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Διαγωνισμοί-YoungBusinessTalents)

Η επιτυχία αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας αν λάβουμε υπόψη ότι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 757 ομάδες

 

Έγινε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στις 20-1-2016 στην επιχείρηση ΑΤΕΝ –παγωτά, γλυκά. Οι μαθητές/τριες ξεναγήθηκαν στους χώρους παραγωγής της επιχείρησης και πήραν συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη/διευθυντή της επιχείρησης κ. Παπανάρετο. (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Διδακτικές επισκέψεις-Επιχείρηση ΑΤΕΝ)

 

 

 

Add a comment

Διαβάστε περισσότερα: 2015-16 Νεανική Επιχειρηματικότητα

2015-16 Θέλω-Δημιουργώ-Προσφέρω

Το πρόγραμμα αυτό είχε σκοπό να προσφέρει στους μαθητές κοινωνικές, επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

Τα 9 αγόρια και τα 10 κορίτσια που συμμετείχαν στην παιδαγωγική ομάδα, κατάφεραν να αναπτύξουν συνεργατικό πνεύμα, κριτική σκέψη, ενεργή συμμετοχή στη ζωή και την κοινωνία και εν τέλει να συνδέσουν το σχολείο με την κοινωνία.

Τελικά προϊόντα του προγράμματος ήταν μεταξύ άλλων, ερωτηματολόγιο, φωτογραφίες, βίντεο, powerpoint, κατασκευές, δημοσιεύσεις σε ιστοχώρους κλπ

Η ομάδα κατασκεύασε χειροτεχνίες που διέθεσε έναντι συμβολικών ποσών στην Παραμυθούπολη Γιαννιτσών  (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Κοινωνικές δράσεις-Παραμυθούπολη) και τα έσοδα δόθηκαν στο Χωριό SOS κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής επίσκεψης της ομάδας (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Διδακτικές Επισκέψεις-Χωριό SOS)

 

 

Add a comment

Διαβάστε περισσότερα: 2015-16 Θέλω-Δημιουργώ-Προσφέρω