- Στρατιωτικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Αστυνομικές Σχολές  είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Πυροσβεστικές Σχολές είναι ενταγμένες στο 1ο, 2ο και 5ο πεδίο

- Σχολές Εμπορικού Ναυτικού είναι ενταγμένες στο 2ο και 5ο πεδίο.

Παρατήρηση


 

Οι σχολές ανά πεδίο εμφανίζονται στο μηχανογραφικό του 2019