Διδάσκοντες 2020-21

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ
1 Πασχούδη Μαρία           ΠΕ02       (διευθύντρια)
2 Γκένης Αριστείδης   ΠΕ03    (υποδιευθυντής)
3 Καραπιπέρη Αφροδίτη ΠΕ01
4 Δεμερτζίδου Ζωή ΠΕ02
5 Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ ΠΕ02
6 Πατσαβούδη Ροδή ΠΕ02
7 Σολδάτου Αναστασία ΠΕ02
8 Τζιότζιου Γεωργία ΠΕ02
9 Χαρμάνας Χρίστος ΠΕ02
10 Παπάζογλου Μαρία ΠΕ03
11 Χασιώτης Μάρκος ΠΕ03
12 Θεοδωρίδης Κων/νος ΠΕ04 01
13 Κόιου Μαρία ΠΕ04 02
14 Ηλιάδης Ροδίων ΠΕ04 02
15 Μαρμόρκου Ιωάννα ΠΕ04 04
16 Παπαδοπούλου Ζωή ΠΕ05
17 Καψάλη Παρασκευή ΠΕ06
18 Παρηγορίδου Σουμέλα ΠΕ06
19 Ασλανίδου Ελένη ΠΕ07
20 Κουρουτζίδης Νικόλαος ΠΕ07
21 Βόλτσου Σοφία ΠΕ11
22 Ευσταθιάδου Αναστασία ΠΕ11
23 Βασιλειάδου Ευριδίκη ΠΕ78
24 Τσουρπτσόγλου Μακρίνα ΠΕ78
25 Χατζηγεωργίου Μαρία ΠΕ80
26 Γιαλαμπούκης Νικόλαος ΠΕ86

Διδάσκοντες 2019-20

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 
1 Πασχούδη Μαρία ΠΕ02 (διευθύντρια)
2 Γκένης Αριστείδης ΠΕ03 (υποδιευθυντής)
3 Γιαρτιμίδου  Παρθένα ΠΕ01
4 Καραπιπέρη Αφροδίτη ΠΕ01
5 Χαρμάνας Χρίστος ΠΕ02
6 Πατσαβούδη Ροδή ΠΕ02
7 Σολδάτου Αναστασία ΠΕ02
8 Τζιότζιου Γεωργία ΠΕ02
9 Δεμερτζίδου Ζωή ΠΕ02
10 Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ ΠΕ02
11 Σκάρπος Σπυρίδων ΠΕ02
12 Παπάζογλου Μαρία ΠΕ03
13 Καρά Μαρία ΠΕ03
14 Χατζηαντωνίου Ζαφειρία ΠΕ04 01
15 Θεοδωρίδης  Κωνσταντίνος ΠΕ04 01
16 Λιολιοπούλου  Αικατερίνη ΠΕ04 01
17 Νανούδης Γεώργιος ΠΕ04 02
18 Μαρμόρκου Ιωάννα ΠΕ04 04
19 Παρηγορίδου Σουμέλα ΠΕ06
20 Κουρουτζίδης Νικόλαος ΠΕ07
21 Τζηρίνη Ευαγγελία ΠΕ78
22 Χατζηγεωργίου Μαρία ΠΕ80
23 Βόλτσου Σοφία ΠΕ11
24 Γιαλαμπούκης Νικόλαος ΠΕ86
25 Τσεντεκίδης Γεώργιος ΠΕ86
26 Αμανατιάδου Χρυσή ΠΕ08

Διδάσκοντες 2018-19

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ 
1 Πασχούδη Μαρία ΠΕ02 (διευθύντρια)
2 Γκένης Αριστείδης ΠΕ03 (υποδιευθυντής)
3 Παπαθεμιστοκλέους Αργυρώ ΠΕ02 (υποδιευθύντρια)
4 Καλλιωτάκη  Αναστασία ΠΕ01
5 Καραπιπέρη Αφροδίτη ΠΕ01
6 Χαρμάνας Χρίστος ΠΕ02
7 Πατσαβούδη Ροδή ΠΕ02
8 Σολδάτου Αναστασία ΠΕ02
9 Τζιότζιου Γεωργία ΠΕ02
10 Δεμερτζίδου Ζωή ΠΕ02
11 Σκάρπος Σπυρίδων ΠΕ02
12 Χατζημωϋσιάδης Παναγιώτης ΠΕ02
13 Γιάκα Δέσποινα ΠΕ02
14 Παπάζογλου Μαρία ΠΕ03
15 Μακαριάδης  Στέφανος ΠΕ03
16 Γιαννακουδάκη  Αγγελική ΠΕ03
17 Χατζηαντωνίου Ζαφειρία ΠΕ04 01
18 Γιαννίδου Χρυσούλα ΠΕ04 01
19 Νανούδης Γεώργιος ΠΕ04 02
20 Μαρμόρκου Ιωάννα ΠΕ04 04
21 Αλεξανδρής Νικόλαος ΠΕ04 04
22 Μυλονόγλου Στυλιανή ΠΕ05
23 Παρηγορίδου Σουμελα ΠΕ06
24 Δουλγερίδου  Ελένη ΠΕ06
25 Κουρουτζίδης Νικόλαος ΠΕ07
26 Χατζηγεωργίου Μαρία ΠΕ80
27 Βαλιέρος Νικόλαος ΠΕ11
28 Γρηγοριάδης Γεώργιος ΠΕ11
29 Γιαλαμπούκης Νικόλαος ΠΕ86
30 Αμανατιάδου Χρυσή ΠΕ08
31 Ψαρίκογλου  Χαρίκλεια ΠΕ02(Τα.Υ. ΖΕΠ)

Υποκατηγορίες