Διδάσκοντες 2016-2017

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Πασχούδη

Μαρία

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Γκένης

Αριστείδης

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Στεφανίδου

Φωτεινή

ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μαζηρίδου

Ελισάβετ

ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Χαρμάνας

Χρίστος

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Πατσαβούδη

Ροδή

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σολδάτου

Αναστασία

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Τζιότζιου

Γεωργία

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Παπαθεμιστοκλέους

Αργυρώ

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Δεμερτζίδου

Ζωή

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σκάρπος

Σπυρίδων

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καρά

Μαρία

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Παπάζογλου

Μαρία

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Μπαλλή

Μαλάμω

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Χατζηαντωνίου

Ζαφειρία

ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΣ

Θεοδωρίδης

Κων/νος

ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΣ

Νανούδης

Γεώργιος

ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΣ

Μαρμόρκου

Ιωάννα

ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Κοκκίνη

Αναστασία

ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Παρηγορίδου

Σουμέλα

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Δουλγερίδου 

Ελένη

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Κουρουτζίδης 

Νικόλαος

ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Χατζηγεωργίου

Μαρία

ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Σταματέλος

Γεώργιος

ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Καλαφάτης

Φώτιος

ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Βαλιέρος

Νικόλαος

ΠΕ11- ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Γρηγοριάδης

Γεώργιος

ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κοντίδου

Ξανθίππη

ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΟΣ

Γιαλαμπούκης

Νικόλαος

ΠΕ20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

Τζωρίδου

Χριστίνα

ΠΕ18.27 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Υποκατηγορίες

Άρθρα ενότητας