Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Δείτε εδώ τον Εσωτερικό  Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας που εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2016-17