Αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές

Δελτίο Τύπου

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης των υποψήφιων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2018 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία ορίζεται από την Παρασκευή 16 ως και την Πέμπτη 29 Μαρτίου για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση - Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι (υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υποψήφιοι από ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ συμμετέχοντας στις πανελλαδικές εξετάσεις τεσσάρων μαθημάτων (δύο μαθήματα γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) μπορούν να διεκδικήσουν κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ειδικά, οι υποψήφιοι με τις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά α) είτε το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων (1%) των εσπερινών ΕΠΑΛ ΜΟΝΟ σε ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΕΝ. Το κοινό ειδικό ποσοστό που διεκδικούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στα Πανεπιστήμια είναι 5% των θέσεων, ενώ στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το ποσοστό ανέρχεται στο 10% των θέσεων (μόνο για φέτος).

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καιτις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.

4. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2016 ή το 2017 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με πέντε (5) επιστημονικά πεδία.

5. Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), έχουν ήδη αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα, από σήμερα Παρασκευή 16-3-2018, οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Επιλογή πρακτορείου για Βόλο

Πράξη 23η - 16/03/2018

Σήμερα στα Γιαννιτσά και στο Γραφείο της Διευθύντριας του 2ου ΓΕΛ Γιαννιτσών, Πασχούδη Μαρίας, ημέρα Παρασκευή 16/03/2018 και ώρα 13:00΄ , συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών ταξιδιωτικών γραφείων, για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης μαθητών/τριών της Α΄ Τάξης του σχολείου μας με προορισμό το Βόλο από 29/03/2018 μέχρι 31/03/2018 στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων - Αγωγής Σταδιοδρομίας , η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση της Διευθύντριας του σχολείου.

Στην συνεδρίαση μετείχαν οι:

1)Πασχούδη Μαρία, Διευθύντρια του Σχολείου, ως πρόεδρος,

2)Πατσαβούδη Ροδή, καθηγήτρια ΠΕ02, αρχηγός της εκδρομής, 3)Παπάζογλου Μαρία, καθηγήτρια ΠΕ03, συνοδός της εκδρομής, 3)Παρηγορίδου Σουμέλα ΠΕ06, συνοδός της εκδρομής,

4)Νάκου Βαλασία, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - πρόεδρος του Δ.Σ., 5)Σενικίδου Σοφία - Κωνσταντίνα, ως εκπρόσωπος των των μαθητών/τριών

Χρέη γραμματέα της επιτροπής ανατέθηκαν στο μέλος της επιτροπής: Παρηγορίδου Σουμέλα.

Στην αρχή της συνεδρίασης η πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών:

α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017 «Εκδρομές- Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

β) σχετική προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Πέλλας και ζήτησε η αξιολόγηση των προσφορών να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε από αυτές που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, να επιλεγεί η πλέον αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά.

Στη συνέχεια η πρόεδρος, αφού παρουσίασε στα μέλη πέντε(5) κλειστούς φακέλους προσφορών που κατατέθηκαν εμπροθέσμως, άρχισε να αποσφραγίζει έναν - έναν τους φακέλους, μονογράφοντας ταυτοχρόνως το έγγραφο της προσφοράς. Συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν κατά σειρά οι προσφορές:

1)PELLA TOURS

2)HORBY TRAVEL

3)MAZI travel&events

4) PERPERIDIS PANAGIOTIS HOLIDAYS

2) PERPERIDIS Travel –giannitsa

Μετά την αποσφράγιση και του τελευταίου φακέλου, τα μέλη της επιτροπής συνέταξαν πίνακα με την προσφορά κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες. Η επιτροπή αξιολόγησης , αφού μελέτησε τις προσφορές και ύστερα από ενδελεχή έλεγχο και διαλογική συζήτηση των μελών της

Αποφασίζει ομόφωνα:

Επιλέγει το ταξιδιωτικό γραφείο PELLATOURS(οδικώς 110 Ευρώ) επειδή η προσφορά του: α) πληροί τους όρους της προκήρυξης και β) είναι η πλέον αξιόλογη οικονομικά και ποιοτικά προσφορά. Σύμφωνά με την παρ. 2 του άρθρου 13 της ΥΑ 33120/ΓΔ4/28-02-2017, ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017, όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό, καθώς και οι έχοντες νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτηση του παρόντος πρακτικού επιλογής, δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 19-03-2018 και ώρα 13:00.

Για τούτο συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

                                                            Πατσαβούδη Ροδή

Πασχούδη Μαρία                                 Παπάζογλου Μαρία

                                                             Νάκου Βαλασία

                                                            Σενικίδου Κωνσταντίνα -Σοφία

 

2017-18 Προγραμματισμός για την υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων πανελλαδικών

ΠΠρογραμματισμός ΓΙΑ ΤΗΝ Υποβολη Αιτησης - Δηλωσης υποψηφιων ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕς ΕΞΕΤΑΣΕΙς ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ετους 2018.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Μαρτίου του έτους συμμετοχής τους. Το διάστημαγια την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου 2018, κατόπιν και νεότερης εγκυκλίου που θα ακολουθήσει.

              Στο ίδιο διάστημα (δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου) οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/ριες και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις.