Υπεύθυνοι τμημάτων 2020-21

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. Α1
ΗΛΙΑΔΗΣ Ρ. Α2
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Μ. Α3
ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΟΥ Σ. A4
ΓΚΕΝΗΣ Α. Β1
ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ Γ. Β2
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Α. Γ1
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ Ζ. Γ2
ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ Ρ. Γ3