2016-17 Νεανική Επιχειρηματικότητα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Χατζηγεωργίου, οικονομολόγος

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας «Νεανική Επιχειρηματικότητα»

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν:

να δοθεί στους μαθητές/τριες η ευκαιρία να εντοπίσουν βιωματικά τις βασικές παραμέτρους που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση μιας επιχείρησης και

να διοικήσουν μια εικονική επιχείρηση λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό YOUNG BUSINESS TALENTS

Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν γνώσεις και ικανότητες σχετικά με:

Τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης

Την έννοια και το περιεχόμενο της διοίκησης μιας επιχείρησης

Τους παράγοντες που συντελούν στην επιτυχημένη διοίκηση

Τις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Επίσης, από τις δέκα ομάδες που δημιουργήσαμε για να συμμετέχουν στο διαγωνισμό

Επτά ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό φτάνοντας μέχρι τον Εθνικό Ημιτελικό

Δύο ομάδες συμμετείχαν στον Εθνικό Τελικό που έγινε στην Αθήνα στις 22-4-2017 (ομάδες: KERAYNOI και THE_ORIGINAL)

ομάδα KERAYNOI κατέλαβε την πρώτη θέση στον Εθνικό Τελικό (22-4-2017) (βλέπε ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα στην κατηγορία Δράσεις-Διαγωνισμοί-YoungBusinessTalents)

Η επιτυχία αυτή είναι βαρύνουσας σημασίας αν λάβουμε υπόψη ότι από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν 798 ομάδες