Σύλλογος γονέων 2017-18

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Νάκου Βαλασία Πρόεδρος
2 Κουρκουρίκη Στέλλα Αντιπρόεδρος
3 Τσακίρη Μαριάνθη Γραμματέας
4 Ίτσκου Χρυσούλα Ταμίας
5 Καπνοπούλου Άννα Μαρία Τακτικό Μέλος
6 Παππά Σταυρούλα Τακτικό Μέλος
7 Παπαδοπούλου Κατερίνα Τακτικό Μέλος
8 Μάγγου Αθηνά Μέλος
9 Παρασκευοπούλου Γεωργία Μέλος
10 Δημοπούλου Χρυσή Μέλος