Σύλλογος γονέων 2016-17

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
 1 Μιχαλούδη Παγώνα Πρόεδρος
 2 Δημοπούλου Χρυσή Γραμματέας
 3 Τάτση Φανή Ταμίας
 4 Κατσαρού Δήμητρα Μέλος
 5 Καπνοπούλου Άννα Μαρία Μέλος
 6 Τσελεπίδου Μαρία Μέλος
 7 Παπαδοπούλου Αικατερίνη Μέλος
 8 Κενανίδης Λάζαρος Μέλος