Υπεύθυνοι τμημάτων 2016-17

ΝΑΝΟΥΔΗΣ Γιώργος Α1
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Φώτης Α2
ΚΟΚΚΙΝΗ Σίσυ Α3
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Ζαφειρία Α4
ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗ Ροδή Β1
ΚΑΡΑ Μαρία Β2
ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΟΥ Μέλα Β3
ΜΑΖΗΡΙΔΟΥ Έλλη Β4
ΚΟΝΤΙΔΟΥ Ξανθή Γ1
ΣΚΑΡΠΟΣ Σπύρος Γ2
ΜΑΡΜΟΡΚΟΥ Ιωάννα Γ3
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ Ελένη Γ4